Disclaimer

LIM

Het Landelijk Informatiecentrum Moermantherapie (LIM), opgericht in 1989, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 410302230. Het is een onafhankelijke non-profit organisatie, waar iedereen terecht kan voor objectieve informatie over de Moermantherapie en bijkomstige zaken. Op de LIM-site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. De lezer van deze site verklaart zich akkoord met de aangeboden informatie en met de volgende voorwaarden. De informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie en niet als medisch advies. De site is geen aanvulling of vervanging van een (BIG)- geregistreerd arts of van een reguliere medische behandeling. De bezoeker van deze site wordt geadviseerd om altijd eerst zijn huisarts of medisch specialist te raadplegen voor informatie over zijn of haar persoonlijke gezondheidssituatie. Het LIM aanvaardt geen enkele verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het LIM staat bovendien niet garant dat de geboden informatie foutloos is. Op de LIM-site kan al dan niet worden verwezen naar andere links. De informatie op deze sites is door het LIM niet op juistheid, volledigheid en actualiteit beoordeeld. Het LIM behoudt alle rechten op de LIM-site gepresenteerde informatie voor. De artsen vermeld in deze site hebben niet het recht om een patiënt een door een regulier medisch specialist aangeboden behandeling geheel of gedeeltelijk te ontraden. De meeste informatie in deze site is gecontroleerd door een arts en andere deskundigen.