Inloophuizen en centra voor psychosociale begeleiding

Kanker

Onbegrijpelijk en verbijsterend! De boodschap, dat je kanker hebt, zoals de specialist maar even zei, maakt bij ieder mens en zijn naasten heftige emoties los. Je wordt geconfronteerd met een heroriëntatie op je bestaan. De ziekte heeft meestal grote invloed op de rest van je leven. Het is vaak niet te voorspellen hoe het ziekteproces in jouw lichaam zal verlopen. De behandelend arts stelt een behandelingsschema voor: chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, hormonale behandeling of hij zegt: ik kan helaas niets meer voor u doen. Dan is een palliatieve therapie nog de enige mogelijkheid. Kortom: chaos. Wat de arts na het vonnis kanker heeft gezegd dringt eigenlijk al helemaal niet meer tot je door. Thuisgekomen probeer je alles nog eens op een rijtje te zetten. Kies ik voor de behandeling die de arts voorstelt of niet? Er volgt een zware periode, waarin je vaak in korte tijd beslissingen moet nemen, die voor de rest van je leven van belang zijn. Vaak wordt op internet gekeken hoe zo'n ziekteproces verloopt en welke behandelingsmethoden er ingezet kunnen worden. Wat voor eventuele beperkingen hou ik eraan over. Hoe kan ik omgaan met eventuele pijn en angsten. Maar ook de zingevingsvragen na de behandeling duiken op: hoe voel ik me als mens, hoe beleef ik het, kan ik nog werken, of me op een andere manier nuttig maken in de maatschappij als ik niet meer kan werken. Heb ik wel de kracht om door te gaan? Kan ik wel als volwaardig mens doorleven, zonder het werk dat ik deed en zonder die maatschappelijke functies die ik bekleedde. Het is in deze periode belangrijk dat je terug kan vallen op een partner, vriend of vriendin met wie je de problemen kan bespreken. Een luisterend oor is in deze periode van wezenlijk belang. Er zijn echter ook mensen, die na het horen van de diagnose volledig dichtklappen en totaal niet over hun ziekte willen of kunnen praten. Zij schuiven het probleem gewoon voor zich uit. Deze mensen hebben het vaak extra moeilijk.

Inloophuizen

Een inloophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. Men kan er in een beschutte omgeving op adem komen en er 'bij tanken', waardoor je het leven van alle dag weer beter aan kan. In een huiselijke sfeer bieden vrijwilligers gelegenheid voor een praatje, warmte, steun, begrip, rust of informatie. Je kan er met lotgenoten en/of vrijwilligers praten over de vele vragen, angsten, ervaringen en emoties, die kanker met zich mee brengt.

Centra voor psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten

Bij ca 25% van de mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld, ontstaan klachten van psychische, emotionele of sociale aard. Bovendien vaak problemen op het gebied van zingeving en acceptatie van de vele veranderingen die het lichaam ondergaat. Door professionele hulpverlening bij deze klachten is er kans op een betere kwaliteit van leven en beter leren omgaan met de gevolgen van de ziekte. Vaak vormen de mogelijkheden van de patiënt het uitgangspunt en niet zijn beperkingen.
Een belangrijk punt is, dat je als volwaardig mens kunt doorleven, ook zonder werk of maatschappelijke activiteiten of met een andere invulling van het werk dat je deed.
Een aantal centra biedt zowel individuele- als groepstherapie. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze vorm van hulpverlening. De meeste van de organisaties zijn aangesloten bij de IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie), die de kwaliteit van de begeleiding garanderen.

Wat kan een inloophuis bieden?

Adressen

Hieronder kunt u de adressen van inloophuizen als pdf downloaden.

Inloophuizen