Vergoedingen

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekeraars vergoeden via de basisverzekering geen vitaminepreparaten of andere voedingssupplementen. Wel krijgt u als u aanvullend verzekerd bent een gedeelte of tot een bepaald maximum, het consult van een Moerman arts vergoed. Deze arts moet wel geregistreerd staan en lid zijn van een beroepsorganisatie. Het is verstandig eerst na te gaan wat via de ziektekostenverzekeraar wordt vergoed.

De gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen

Afhankelijk van het inkomen en eigen vermogen (vermogenstoets) kan iedereen bijzondere bijstand krijgen voor het niet vergoede deel van medisch/sociaal noodzakelijke uitgaven. Bij de Moermantherapie kan het gaan om de kosten van het Moermandieet (het bedrag dat het Moermandieet meer kost dan normale voeding) dokters- en apotheekkosten en reiskosten. Sinds 1 januari 2005 hebben alle gemeenten in Nederland de wet werk en bijstand (wwb) in moeten voeren. De gemeenten bepalen nu zelf hoeveel geld ze uitgeven aan de minima. Het kan dus per gemeente verschillen hoeveel vergoeding u krijgt.

De Belastingdienst

Chronisch zieken en mensen met een handicap hebben meestal relatief hoge ziektekosten. Zij hebben daarom meestal recht op een belastingteruggave.

Vergoedingen voor het moermandieet

Voor het Moermandieet kunt u jaarlijks geïndexeerd bedrag aftrekken. Kosten die u vergoed krijgt via uw verzekering of van de gemeente, dient u in mindering te brengen op de totale kosten.

Meer informatie